E12 Altantica transport

Interregprojekt som utvecklar underlag för nationsgränsöverskridande transportplanering

UNDERLAG FÖR GEMENSAM GRÄNSREGIONAL TRANSPORTPLANERING
Kunskap, metoder och analysverktyg som stärker det öst-västliga TEN-T E12 stråket

Projektet E12 Atlantica BA3NET

  • PROJEKTET: Utveckla en långsiktig, stabil kunskapsinfrastruktur
  • SYFTET: Stödja regionens beredskap att reducera barriärer, utveckla innovations- och konkurrenskraft samt nå en hållbar regional tillväxt
  • MÅLET: Stärka det öst-västliga stråket TEN-T E12 med förbättrade, hållbara öst-västliga kommunikationer och ett ökat utbyte mellan länderna

UNIVERSITETEN SOM UTVECKLAR KUNSKAPSINFRASTRUKTUREN

 
Umeå universitet (logo)
Nord University (logo)
University of Vasa (logo)
 

MEDFINANSIÄRER