Fältliv

Så kommer maj, och som biolog får man en något glansartad blick. Alla sinnen förstärks. Ljuden från civilisationen filtreras bort till förmån för sjungande fåglar och strömmande vatten. Blommor och grönskande träd gömmer bort teglet. I åarna simmar bävern godmodigt…

Läs mer