Första terminen

Naturens mångfald.

Min första termin är lite oklar, vilket jag tror är ett vanligt fenomen för många studenter på detta program efter några år. Det är liksom så mycket som händer. Vardag, vad är det?

Nu när man har lite perspektiv är det dock enklare att överblicka vad man lär sig i de första kurserna. I början hade i alla fall jag svårt att överblicka hur alla delar av kurserna hängde ihop. Vad har tex flygbildstolkning med ekologi att göra? Detta är en fråga som inte behandlas på kursen, men som jag nu skulle kunna skriva en större uppsats om i sömnen.

Under hösten läser du två kurser som till stor del hänger ihop. Du börjar med att läsa naturens mångfald, och efter den läser du klimatförändringar som tar vid där naturens mångfald slutar. Meningen med dessa kurser är att ge dig en bred grund att stå på vad gäller både biologi och geovetenskap. Du lär dig begrepp som fitness och basalmorän, mellanarts-konkurrens och nischglaciär.

Men jag ska försöka ta det i någorlunda kronologisk ordning. Påminner om att detta kan ha förändrats, och jag vet inte exakt hur det ser ut.
Första månaden är det mycket floristik och faunistik på agendan. Här får du en introduktion till hur du går tillväga för att nyckla en given blomma eller insekt. Meningen med detta är att helt enkelt ge dig de verktyg du behöver för att sedan kunna gå vidare och lära dig själv. Tanken bakom detta är enkel, men väldigt smart: Vill du bli duktig på att nyckla det ena eller det andra så kan du lära dig det själv sedan, medan din utbildning fokuserar på att ge dig andra kunskaper som faktiskt är viktigare för din framtida karriär. Jag har arbetat med biologer från de flesta av Sveriges biologutbildningar. Många av dem har betydligt mycket mer artbestämning i sina utbildningar än vad vi har, och visst tusan kan de rabbla upp de latinska namnen på 100-tals blommor och insekter. Men i gengäld saknar många av dem övergripande kunskap om ekologi. Vilket är betydligt viktigare att ha för din yrkeskarriär än att kunna nyckla blommor. Vill du lära dig nyckla och bli duktig på det så är det en grym merit, men det är på intet sätt obligatoriskt för att du ska få en lyckad karriär. Jag är riktigt dålig på både blommor och fåglar (har börjat jobba på det på senare år dock), men jag är grym på fjärilar och humlor. Och det har jag blivit för att jag har intresset för det, och därav drivet att lära mig dem. Det har jag inte lärt mig i min utbildning. Där har jag istället lärt mig annat som är betydligt viktigare än artkunskap.

Efter dessa moment introduceras ni för jordartslära och glaciologi av Hans Ivarsson. Hans är den enskilt viktigaste orsaken till att jag bytte spår från biologi till geovetenskap, och är en helt fantastisk lärare. Hans är helt övertygad om att ni är blivande experter inom jordartslära, och med den kunskap och information han förser en med är det svårt att inte bli expert. Detta är kanske ett av de viktigaste momenten i er utbildning, då det är nu ni lär er om varför Sverige ser ut som det gör. Lerjordar, berg och block är på intet sätt utplacerade av en slump över Sverige utan kan till väldigt stor del förklaras med olika stadier av inlandsisen. Här lär ni er varför de bästa odlingsjordarna ofta ligger i älvdalarna, varför vissa älvar meandrar (går i S-liknande slingor) samt att en stor sten är betydligt mindre än du faktiskt tror.
Du får också en kort introduktion i flygbildstolkning. Denna kunskap använder man sedan till sitt första större projekt, vilket går ut på att i grupp jordartskartera en del av Umeå. Jag minns detta projekt som ett par dagars intensivt cyklande, grävande och kaffedrickande i solsken. Samt att det var då jag hittade de första fragmenten av det jag idag anser vara mina privata svampmarker 

Till sist introduceras man för ekologin där man får en överblick kring alla aspekter av termen ekologi. Fitness kan ni lägga på minnet redan nu, det är en term som är väldigt viktig inom ekologin och som ännu idag ger upphov till mängder av inside-jokes. Det är programansvarige Bent som håller i denna del, och jag har svårt att välja om jag ska klassificera dessa tillställningar som föreläsningar eller föreställningar. Underhållande är väl det minsta man kan säga. Men jag ska inte spoila detta för er. Ni kommer förstå vad jag menar när ni sitter där och lyssnar på Bent där han står på sin scen.

Så. Detta var alltså en förhoppningsvis relativt korrekt beskrivning av den första kursen man läser under sitt första år här på BioGeo-programmet i Umeå.

Klimatförändringar är den andra kursen man läser. I denna kurs bygger man på kunskaperna från naturens mångfald och sätter dem i perspektiv till olika klimat och andra variabler. Man lär sig mer om klimat och väder, exempelvis hur ett lågtryck fungerar och hur olika moln klassificeras. Man går vidare i sin förståelse över vad ekologi egentligen är, och bygger på sitt ordförråd med en hel del viktiga termer som ni kommer behöva de kommande tre åren. Vill också minnas att man gör sitt allra första projekt i denna kurs, då man skriver en rapport som rör klimatförändringar. Jag minns ärligt talat inte så mycket mer från denna kurs, den fortsatte där naturens mångfald slutade.

Första terminen var för mig kanske den roligaste. Helheten av ny utbildning, nya klasskamrater och nya bekantskaper gjorde att det var full rulle hela tiden. Många EPP (efter plugget pub)-öl dracks på Origo innan man gick tillbaka och pluggade. Nu börjar det närma sig för er. Jag avundas er, you’re in for the time of your life!
/En gammal jävel aka Adde

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *