Hello world!

En blogg har ofta ett mål, ett existensberättigande syfte som vill någonting. Det är den enkla aspekten, för det som verkligen kan krångla till det hela är – hur ser startskottet ut? Ska det vara en smygande försiktig inledning eller…

Läs mer