Om historiker i försoningsprocesser, politisering och sanningsanspråk – vad får en historiker egentligen göra?

Ytterligare ett intressant tema som aktualiserades under symposiet, sen ska jag släppa det här. Under de senaste decennierna har initieringen och genomförandet av sanningskommissioner, vitböcker och försoningsprocesser blivit allt vanligare. Parallellt med framväxten av en mer omfattande internationell lagstiftning för…

Läs mer

Goodbye Pardubice!

Thursday was the final workshop day. Research integrity and research ethics stood on the agenda. Just like all of the other workshop sessions, our expectations were exceeded. We had interesting discussions with both the instructors and most importantly other PhD…

Läs mer