Jämställdhet är inte lätt, även om det är rätt

Jag intervjuades nyligen av en forskare om min syn på jämställdhet i allmänhet och på universitetet i synnerhet. Det fick mig att reflektera över några saker, väl medveten om att det naturligtvis finns mycket, mycket annat att säga i frågan. Inom stat och kommun trodde många under 1990-talet att jämställdheten kunde realiseras genom en rad punktinsatser; inom högskolan exempelvis s.k. Thamprofessurer och en rätt rik flora av jämställdhetsorgan, utbildningar, projekt och ombud av olika slag. Under 2000-talet har det inom jämställdhetspolitiken mest talats om ”mainstreaming”. På alla områden och nivåer skulle jämställdhetsperspektivet genomsyra verksamheten. Det ska ingå som en integrerad del i den dagliga verksamheten och skötas av ordinarie chefer och personal. Ingen av dessa huvudlinjer tycks fungera riktigt bra, var och en för sig. Ändå har något hänt sedan 1995, då 31 ”Thamprofessurer”, och 73 doktorandtjänster reserverades för kvinnor. Idag är det mycket få personer som ifrågasätter att något måste göras åt den bristande jämställdheten och det system som oftast missgynnar kvinnor – men ibland också män. Nu handlar debatten mer om hur vi ska komma tillrätta med problemen och få ifrågasätter att de existerar. Vi vet dessutom mycket mer om jämställdhetens förutsättningar genom den genusforskning som kraftigt utvecklats under de senaste decennierna.

Den sista december 2010 upphörde Delegationen för jämställdhet i högskolan. Den hade då varit verksam i två år och spenderat 60 miljoner kronor, varav 47 miljoner på 37 lokala projekt. I sin slutrapport slår man fast: ”Visst har framsteg gjorts. Det är också rimligt att anta att ytterligare framsteg kommer med tiden. Men det går långsamt, för långsamt. Vill vi verklig förändring, behövs det något mer och något annat än vad som hittills prövats.” Det senare är utmaningen för framtiden, också för Umeå universitet. Vad vill vi ska utgöra innehållet i detta ”något mer” och ”något annat”?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *