Vad är en kreativ forskningsmiljö?

Isaac Newton gjorde några av sina mest kända upptäckter i hemmet, eftersom pesten hindrade honom från att fortsätta studierna i Cambridge. Under sin tid på patentverket i Bern skrev Albert Einstein år 1905 fyra av sina mest kända vetenskapliga artiklar, varav en renderade honom ett Nobelpris. Den franske historikern Fernand Braudel sammanställde sin gigantiska studie Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid i ett fångläger i Tyskland vid början av 1940-talet. Ja, vad är en kreativ forskningsmiljö? Exemplen är belysande, men också lite missvisande. Naturligtvis var dessa tänkare beroende av miljöer, inspiratörer och sammanhang. Exemplen pekar också på att det är svårt att förutsäga i vilka miljöer kreativitet kan frodas.

Studier av moderna kreativa forskningsmiljöer, framförallt inom naturvetenskap och medicin, förmedlar dock några generella lärdomar. De flesta viktiga genombrott inom dessa vetenskapsområden tycks ske i rätt små forskargrupper, men med väl utvecklade kontaktnät och bra infrastruktur. Om man blandar forskare med, lagom, skilda erfarenheter och kunskaper lyckas man bättre än i homogena forskargrupper. Har man dessutom en långsiktig finansiering som bygger på ett väl grundat förtroende för forskarna, ökar chanserna till framgång. Under många år har forskningen snarast varit utsatt för ett rätt stort misstroende från forskningsfinansiärernas sida i stora delar av världen. Det här visar sig inte minst i den omfattande användningen av mätningar, utvärderingar och andra kontrollinstrument. I det systemet vågar forskarna inte ta några risker och kreativiteten blir lidande.

Men det är nog, trots allt, den stämning, det klimat, som råder i en forskargrupp som är den allra viktigaste faktorn för att kreativitet ska frodas. Det måste finnas frihet, glädje, respekt och en tillåtande anda för att man ska våga uttrycka nya idéer, men också vara trygg när man drabbas av kritik. I en forskningsmiljö där människorna inte har roligt finns inte heller kreativiteten. I allt detta spelar forskningsledare som själva är nyfikna, öppna och tillåtande en central roll.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *