Money, money, money…

Under gårdagen kom beslutet från Vetenskapsrådet angående ansökningar för medel inom Medicin och Hälsa.  Av 1 571 ansökningar beviljades 365 stycken. Glada dagar och grattis till alla de som fått bidrag! För de resterande 1206 stycken (inklusive undertecknad) blir det lite tyngre… Det är svårt att meritera sig forskningsmässigt utan att ha medel för att meritera sig forskningsmässigt. Och utan meriter forskningsmässigt är det svårt att få pengar för att kunna meritera sig…

Ibland undrar jag om vi helt enkelt är för många i relation till de pengar som finns avsatta för detta i Statskassan. Å andra sidan behövs det ju ett betydande antal välmeriterade forskare som ska fungera som lärare på alla de utbildningar som vi bedriver, och där det krävs att det finns en koppling till forskning för att bibehålla universitetsnivå på undervisningen. Jag får som inte riktigt ihop det…

Så jag ser det som följer: tills vidare är det bara att koppla på ”pär-grävarmentaliteten” och fortsätta arbeta. Ni som inte vet vad pär-grävarmentalitet är så hänvisar jag till armbryterskan Heidi Anderssons sommarprogram 2012. Vi kan alla dra nytta av hennes kloka ord vad gäller att fortsätta framåt, även om det vissa stunder känns som det är ett fält lika stort som en fotbollsplan med blast (tillika potatis)  som ska grävas upp framför en.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *