Academy-as-Practice samt TripleED

 

Mitt namn är Markus Hällgren och jag är docent på Handelshögskolan vid Umeå universitet, och jag har världens bästa jobb!

Sedan drygt ett och ett halvt år bor jag i Menlo park strax utanför San Francisco i Kalifornien tillsammans med min familj som består av fru och tre barn (7,5,3 år). Anledningen till att vi bor där vi gör är jag är gästforskare vid den sociologiska institutionen på Stanford University. Nu när vintern slagit sina kalla klor i Umeå känns det ganska bra att befinna sig på varmare breddgrader. Utöver skillnaden i väder är det oerhört berikande att få ta del av en annan akademisk kultur. Varje dag innebär en ny möjlighet att lära något nytt, och i förlängningen något att föra tillbaka till Umeå. I skrivandets stund har jag tagit forskningen till nya höjder då jag befinner mig över Atlanten på väg till Århus i Danmark för tre presentationer, sedan Uppsala för en workshop med projektgruppen TripleED och slutligen Umeå för en intervju, för att därefter återvända till Menlo park efter en allt som allt nio dagar lång resa. I Danmark ska jag bland annat delta i ett seminarium och diskutera vår forskning tillsammans med den första Skandinaviska kvinnan som besteg Mount Everest; Lene Gammelgaard. Det ska bli oerhört intressant att få möjligheten att träffa henne!

Hur som helst, jag har följt forskarbloggen under hösten och jag är mäkta imponerad av alla kloka och eftertänksamma inlägg som mina föregångare har delat med sig av. Många verkar återkomma till det faktum att vi, som akademiker, lever i ett slags ekorrhjul där vi desperat trampar vatten för att hålla näsan ovanför vattenytan. Titt som tätt så sjunker vi under och då är det bara att trampa ännu hårdare i hopp om att återvända ovanför ytan. Det kan handla om möten, undervisning, ansökningar och artiklar där många av aktiviteterna förpassas till kvällarna. Detta för mig till ett område som kommer att beröras ganska frekvent i mitt bloggande; praktiken. I ett försök att ge en detaljerad bild av vad en akademikers yrkesliv kan innebära kommer jag att föra en slags detaljerad dagbok över vad jag gör. Detta knyter delvis an till den praktikansats inom forskningen som jag själv anser vara så viktig för att förstå vad som egentligen händer i en organisation. Kanske ger det också en förståelse för varför jag och andra med mig trivs med att göra vad vi gör.

Ett annat område som jag kommer att beröra handlar om den forskningsmiljö som för mig till Danmark, som föranledde presentationen på Informationsenheten, och som upptar så mycket av min tid på dagarna. Forskningsmiljön  heter ”Extreme Environments – Everyday Decisions” (TripleED) och består av sex forskare från Sverige, Finland och Storbritannien. Tillsammans studerar vi miljöer där människor riskerar att komma till skada som följd av deras eller andras handlingar. I nuläget studerar vi hur akutsjukvården samt klättringsexpeditioner är organiserade, och hur beslut fattas inom ramen för dessa. En anledning till att vi studerar vad vi gör är ett övergripande missnöje rörande hur (temporär) organisering förstås. Istället för att utveckla forskningen invecklas densamma genom att upprepa samma antaganden om vad som styr den temporära organiseringen (oftast projekt, företrädesvis bygg, mjukvaruutveckling osv). En välvillig tolkning är att det sker som en konsekvens av otänkthet för att använda ett uttryck från Piteå, en mindre välvillig tolkning skulle göra gällande att det är en konsekvens av kortsiktiga krav på duktiga forskare. Jag säger inte att min, eller att mina kollegors forskning och/eller motiv är vare sig bättre eller sämre, vi försöker dock dra ett litet strå till en ny (myr)stack genom att titta på alternativa miljöer som kan säga något annat om de övergripande fenomen som vi är intresserade av; temporära organisationer.

Jag kommer att återkomma till TripleED men om du är intresserad redan nu så har vi givetvis en hemsida www.tripleED.com

Diskussion, kommentarer och mothugg varmt välkommet!/Markus

 

2 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *