Kolonisation och hälsa

I fredags släppte den australiensiska motsvarigheten till SCB, Australian Bureau of Statistics (http://www.abs.gov.au/), den femte rapporten sedan 1997 rörande förväntad livslängd hos Australian Aboriginals and Torres Strait Islanders. Siffrorna visar att den senaste femårs-perioden har den förväntade livslängden vid födsel ökat med 0.8 år för män och 0.1 år för kvinnor. Det låter kanske positivt och det är väl för väl att det går åt rätt håll. Problemet är bara landets urfolk fortfarande har långt upp till den övriga befolkningen. Skillnaden om du är född in i en Australian Aboriginal eller Torres Strait Islanders familj är att du som kvinna kan förväntas leva tills du är 73,7 år och man 69,1 år. Föds du i övriga delar av den australiensiska befolkningen så visar sifforna att du sannolikt hinner fylla 83 om du är kvinna och nästan 80 om du är man. I det senare fallet förväntas du alltså vandra på den jord dina förfäder koloniserat ett decennium längre än landets urfolk. Hur har det blivit så här?

På denna tillsynes komplicerade fråga har forskningen ett svar. Dessa ojämlikheter i hälsa har sin rot i kolonisationsprocesser som ännu ej är avslutade. I ett antal serier om urfolkshälsa i den ledande tidskriften the Lancet konstateras bland annat att ” The effect of colonisation was and is profound.” http://www.thelancet.com/indigenous-health

Hur kolonisationen gick till och hur kolonialismen ännu idag närvarar är förvisso kontextbundet. Dock delar världens urfolk erfarenheterna av att utsättas för dessa processer. Taiaiake Alfred, som jag kommer att ha förmånen att lyssna på nästa vecka, har satt ord på dessa erfarenheter:

“Colonialism, as it is understood by most people, consists in such things as the resource exploitation of indigenous lands, residential school syndrome, racism, expropriation of lands, extinguishment of rights, wardship, and welfare dependency. And while all of this is certainly colonialism, Indigenous people don’t experience colonialism as theories or as analytic categories. Colonialism is made real in the lives of First Nations people when these things go from being a set of imposed externalities to becoming causes of harm to them as people and as communities, limitations placed on their freedom, and disturbing mentalities, psychologies, and behaviours ”(Alfred 2009, p.43).

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *