Angeläget om hälsa och livsvilkor i Sápmi

I fredags startade en ny seminarieserie där Vaartoe/CeSam tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund sätter ljuset på brännande frågor som rör samerna och det samiska samhället. Först ut var ett heldagsseminarium kring hälsa och livsvillkor i Sápmi. Moderatorn Lena Kroik inledde med att tända ett ljus för de som inte längre var med oss och bad sedan professor emeritus i psykiatri Lars Jacobsson, att sammanfattande berätta om det arbete som han och hans kollegor bland annat bedrivit tillsammans med samebyar och SSR.

Jacobsson har funnit att även om allvarlig psykisk sjukdom tycks vara mindre vanlig bland samer så är förekomsten av ångest, depression och självmord vanligare bland manliga renskötare än övriga i samma ålder och område. Denna tendens förstärks ju längre söderut man kommer i Sápmi. Det finns ingen enkel förklaring till varför det är så här. De förklaringar som förs fram är relaterade till renskötarnas livsvillkor och innefattar att de ekonomiska betingelserna är sämre då renskötselområdena ständigt minskar medan markkonflikter och rovdjurstrycket ökar. Jacobsson menar att detta skapat en situation ”då man egentligen inte vill dö, men man orkar inte leva”.

I folkhälsolitteraturen indikerar ordet ”livsvillkor” omständigheter som ligger utanför individen. I samernas och andra urfolks fall är detta livsvillkorens ”utanförskap” än mer förstärkt. Livsvillkoren är intimt kopplade till urfolkens påtvingade beroendeställning till de folk och dess uppbyggda institutioner som kommit att kolonisera och dominera dem.

Det är alltså bland dessa institioner man ska finna stöd och hjälp när det blir svårt. Denna problematik, med bristen på kulturanpassad kompetens, berörde bland annat Per-Henrik ”Piere” Bergkvist, Jovnevarie sameby och även renskötare Margret Fjellström, Vilhelmina Norra sameby i sina anföranden.

Dagen innehöll flera inspirerande föredrag och viktiga inspel. Bland annat informerades om det samiska krisnätverk som Svenska kyrkan har etablerat.”http://www.svenskakyrkan.se/660002″
Då ämnet är angeläget är det bra att media hjälper till att sprida kunskaper om vad man kan göra för att förstå och var hjälp kan finnas. Och såväl VK (http://www.vk.se/plus/1100326/hemskickad-trots-sjalvmordstankar) som sameradion (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5765851) var på plats.

2 Kommentarer
  1. Jan-Ivar Rönnbäck says:

    Egentligen förvånansvärt att problemen är störst i det södra renskötselområdet där den ekonomiska lönsamheten i renskötseln är bäst.

    Svara
  2. Per Axelsson says:

    Bra kommentar Jan-Ivar. Ja det är svårt att få grepp om. Och det är nog ändå så att ekonomiska betingelser kanske inte är det mest centrala i dessa tyngda situationer.

    Svara

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *