Ett akademiskt ämne

I fredags deltog jag i en mycket intressant disputation vid K3, Malmö Högskola. Förutom att själva avhandlingen var intressant i sig var den författad av två personer och framlagd som avhandling i två olika ämnen. Kristina Lindströms (interaktionsdesign) och Åsa Ståhls (media och kommunikationsvetenskap) arbete med ’Trådar’, en mobil syjunta som bland annat vistades här på Bildmuseet för ungefär ett år sedan, är således mer än ett samarbete mellan två forskare och två ämnen, det är en undersökning av samarbete som grund för akademisk forskning och kunskapsproduktion. Att få följa det här arbetet från att ha varit opponent på slutseminariet, till att nu i fredags i egenskap av medlem i betygskommittén få se hela arbetet presenterat, genomlyst och analyserat under en till slut närmare fem timmar lång disputation (de var ju trots allt två om den), har varit synnerligen givande.

På många sätt framstår arbeten som det här som en helt naturlig utveckling av var vi står idag givet att nästan allt vi gör sker i form av samarbeten, inte sällan över disciplinära gränser. Men när man sedan betänker hur vi antar studenter, hur vi gör individuella studieplaner och examinerar därefter, hur vi tillsätter tjänster, och så vidare så inser man snart att det här är långt ifrån trivialt.

Men så har också ordet ’ämne’ två olika betydelser: ordet kan beteckna såväl det som är konstant (som i ’grundämne’), liksom det kan beskriva det grova material vi utgår ifrån inför när vi gör nya ting (som när man i hantverk talar om sitt material som ämne, eller ’råämne’). Arbetet med utvecklingen av ett akademiskt ämne som ’design’ innehåller helt klart element av båda.

 

 

P.S. Vill du veta mer om Kristinas och Åsas avhandling ”Patchworking Publics-in-the-Making” så finns den här. D.S.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *