Design, debatt och DRS 2014

DRS, eller Design Research Society som det egentligen heter, är en av de äldsta organisationerna inom designforskningen. Sällskapet har sitt ursprung i den forskning kring designmetoder som uppstod i framförallt Storbritannien under tidigt 1960-tal. Sen drygt tio år tillbaka ordnar man vartannat år en konferens, och det är det här årets konferens vi nu planerar för i Umeå: DRS 2014 – Design’s Big Debates.

Att ge ett gäng designers uppdraget att arrangera en konferens är lite farligt. Inte så mycket för att de inte kan få ihop det, utan snarare för att de sällan kan göra något utan att ändra på saker och ting. Och det kan ju vara lite jobbigt. När vi, i konkurrens med antal andra universitet runtom i världen, fick uppdraget att ta hand om årets konferens var det mycket riktigt en hel del vi ville ändra på och utveckla vidare. På vår lista stod bland annat själva processen för hur vi arbetar med granskningen av de bidrag som skickas in (dvs det som inom akademin kallas för peer-review, att alla bidrag granskas av andra forskare och bara det material som godkänns av denna kritiska blick tillåts publiceras). En sådan process har funnits hela tiden, men det fanns också en hel del som kunde förbättras i ljuset av att designforskningen ständigt utvecklas med avseende på såväl kvantitet som kvalitet.

En annan aspekt vi ville utveckla var format som innebar mer av dialog och diskussion. Temat för konferensen är ’Design’s Big Debates’, och vi kommer att introducera två nya format för att göra just fler debatter möjliga. Förutom de mer traditionella ’papers’ man typiskt presenterar på en konferens, har vi nu ’conversations’: 90 minuter långa diskussioner med inbjudna gäster kring ett givet tema där alla som deltar på konferensen är välkomna att ge sig in i samtalet (till skillnad från den mer typiska akademiska presentationen där föredragshållaren talar i t.ex. 20 minuter och sen svarar på frågor i ytterligare tio). Vi byter också ut de typiska keynote-föreläsningarna mot debatter med två till tre deltagare. På det här sättet vill vi försöka komplettera de mer traditionella delarna av en akademisk konferens där individer står och pratar om sig själva och sin forskning, med nya format där forskare tillsammans diskuterar på sätt som bara är möjliga då vi faktiskt ses.

Som i alla utvecklingsprocesser finns det faktorer som driver på, och andra som håller tillbaka. Den här är inget undantag och det är, och har hela tiden varit, en balansgång att hitta rätt väg mellan förnyelse och tradition. Sammantaget tror jag att vi kommer att få en mycket spännande konferens i Umeå till midsommar, kanske den bästa på länge. Men vi är inte riktigt där ännu: om en liten stund börjar jag och mina kollegor från andra ställen runt om i världen nästa diskussion kring delar av innehållet. Och även om det står helt klart att vi just nu inte håller med varandra om vilka beslut som måste tas, vet jag att vi efter dagens diskussion kommer att ha hittat en bra väg framåt. Det är som att systemet söker jämvikt, och även om jämviktspunkten alltid rör på sig, så rör den sig inte hur som helst.

Man kunde bara önska att systemet var lika benäget att söka jämlikhet som jämvikt, för i det avseendet råder det knappast balans.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *