Ecochange – i Östersjön

ECOCHANGE är ett svenskt strategiskt forskningsprogram inom havsmiljö, där flera universitet och forskningsinstitut samarbetar. Umeå universitet är värd för programmet och Linnéuniversitetet, Naturhistoriska Riksmuseet och Sveriges Lantbruksuniversitet är samarbetspartners. Programmet har pågått i drygt fyra år (start 2010), och vi håller nu på att sammanställa och publicera våra forskningsresultat samt att sprida den kunskap vi tagit fram.

Inom Ecochange undersöker vi hur klimatförändringar kommer att påverka Östersjöns ekosystemdynamik. Frågor vi ställer är t.ex. hur produktionen av plankton och fisk kommer att förändras i framtiden och hur organiska miljögifter kommer att fördelas i olika organismer i havet. Östersjön är ett mycket känsligt ekosystem som är utsatt för stor mänsklig påverkan. I söder har man t.ex. övergödningsproblem som orsakar algblomningar och syrebrist vid bottnarna, medan man i norr har stora problem med miljögifter. Ovanpå på detta kommer klimatförändringar, som enligt klimatforskare kommer att medföra mer regn och mer älvtillrinning från land i norra Östersjön. Det är sådan förändringarar vi fokuserar på inom Ecochange.

Idag hölls det första Ecochange-föredraget här på 2014-OSM konferensen. Det var doktorand Markus Lindh (bild nedan), Linnéuniversitetet, som presenterade rumslig och tidsmässig variation hos bakterier i Östersjön. Bakterier utgör en viktig del av den lägsta trofiska nivån i ekosystemet.

Bilden nedan visar två Ecochange-doktorander;  Markus Lindh, Linnéuniversitetet (till vänster) och Daniela Figueroa, Umeå universitet (till höger).

Markus Lindh och Daniela Figueroa

Markus Lindh och Daniela Figueroa

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *