Klimatförändringar

Klimatförändringar är ett stort tema inom konferensen. Ett av de allvarliga problem som den globala uppvärmningen orsakar är blekning av korallrev. Den biologiska mångfalden i reven minskar och korallerna bleks. Det kan bli stora ekologiska konsekvenser av att detta viktiga och vackra habitat förändras och försvagas.

Ökande växthusgaser orsakar stora problem med försurning i haven. När pH sjunker får många marina organismer svårt att bilda sina kalkskal och de växer sämre. Forskning pågår för att hitta metoder att motverka försurning. Man undersöker t.ex. möjligheten att använda vittring av vissa mineraler (olivin) för att motverka försurning i kustområden. I Östersjön finns inte så många kalkskalsförsedda organismer, men våra genetiska studier indikerar att vissa små planktonorganismer, som har kalkskal i fullmarina hav, också förekommer i Östersjön.

Flera presentationer har tagit upp att ökad koldioxidhalt kan ge ökad planktonproduktion. En annan möjlig effekt är att födovävens struktur förändras. Om växtplankon ökar sin utsöndring av fotosyntesprodukter kan bakterier komma att gynnas, vilket i sin tur gynnar den mikrobiella delen av näringsväven med protozoer (urdjur) som en viktig energipassage. I norra delarna av Östersjön förutspås att nederbörden kommer att öka och då ökar även inflödet av organiskt material från land. Även det kan komma att leda till en mer bakteriebaserad näringsväv. Man kan ställa sig frågan vad  ett ökat inflöde av landbaserat organiskt material kombinerat med försurning (ökad koldioxidhalt) får för ekologiska konsekvenser i Bottniska Viken?

Bilden visar Dr. Fransesc Montserrat, Holland, som forskar om vittring av mineraler för att motverka försurning i kustområden009.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *