Ecology and Management of Semi-Enclosed Seas. Del 2.

Den andra delen av sessionen ”Ecology and Management of Semi-Enclosed Seas” bestod av muntliga föredrag.  De flesta handlade om Östersjön, men ett rörde förvaltningen av biologisk mångfald och ekosystemfunktion i tropiska hav.

Dr. Samuel Hylander, Linnéuniversitetet, höll ett intressant föredrag om den utbredda tiaminbristen som råder i Östersjön. Tiaminbrist har observerats i en rad olika organismer, t.ex. djurplankton och måsfåglar.

Norra delarna av Östersjön påverkas väldigt mycket av organiskt material som kommer från land. Det gör havsvattnet brunfärgat och utsötat. Klimatforskare förutspår att klimatförändringar inte bara kommer att leda till högre temperatur men också till ökad nederbörd i norr, vilket torde innebära ökad tillrinning från land till hav. Jag höll ett föredrag om hur älvtillrinning påverkar produktionen av växtplankton och bakterier i kustnära områden. Dessa både grupper utgör de lägsta trofiska nivåerna i havets födoväv. Helt klart gynnas bakteriernas produktion av älvtillrinning medan växtplanktonproduktionen tycks hämmas. Detta i sin tur kan påverka fiskproduktionen negativt eftersom bakteriebaserade födovävar oftast innehåller flera nivåer än växtplankton baserade vävar. Varje trofisk nivå innebär stora energiförluster på omkring 70-90%. Kanske kommer fiskproduktionen i framtiden att minska i Bottniska viken (norra Östersjön), p.g.a. klimatförändringar som är svåra att bromsa.

Ökad älvtillrinning kommer också att föra med sig större införsel av organiska miljögifter från land. Många av dessa miljögifter associeras nämligen till humusämnen. Doktorand Matyas Ripszam, kemiska institutionen, Umeå universitet, har utvecklat en analytisk metod att undersöka association mellan organiska miljögifter och humus. Professor Terry Bidleman, Umeå universitet, presenterade sin forskning om källor och flödesvägar av olika miljögifter i Bottniska viken. Dr. Åsa Berglund, Umeå universitet, presenterade sitt projekt om hur en klimatförändrad marin födoväv kan påverka fördelningen av organiska miljögifter i plankton och fisk.  Forskningen är pågående och vi väntar med spänning att få se de slutliga resultaten.

Sammantaget är vi mycket nöjda med havsforskningskonferensen. Våra presentationer gick bra, vi har fått många nya forskningskontakter och idéer till vår forskning.

På bilden står jag framför det enorma konferenscentrumet.

Agneta 1 Aug 2012 060

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *