”Tobaksstrategierna” i klimatpolitiken

Vi har sedan mer än 50 år vetat att rökning orsakar död i förtid och allvarlig sjukdom. Först 2005 trädde Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i kraft. Syftet med den var att stötta världens regeringar att minska rökningen genom införande av begränsande lagstiftning. Det tog alltså mer än 50 år från det att kunskapen fanns om tobakens farlighet till dess att de globala policyinstrumenten var på plats. Den här fördröjningen kom att kosta mer än 100 miljoner människor livet.

En av anledningarna till bristen på politiska framsteg var tobaksindustrin själva. De utarbetade ett antal strategier för att förhindra eller fördröja kontrollerande åtgärder… och de var framgångsrika. Genom de tobaksrättegångar som ägt rum i USA har industrin tvingats öppna sina arkiv och vi har fått insyn i de strategier de utvecklat. De går ut på att skapa tvivel och osäkerhet.

Jag ska ge ett par exempel; då vetenskaplig konsensus närmade sig om rökningens risker började tobaksbolag lägga ut uppdragsforskning för att utmana denna. Forskare som publicerat forskning om rökningens hälsorisker hånades och förtalades och flera fick sina liv förstörda. I samarbete med PR-byrån Hill and Knowlton togs strategiska budskap fram för att spridas systematiskt till bestlutsfattare och media för att minimera effekterna. Industrin betonade 1) att sambandet mellan rökning och sjukdom inte var fastställt på något sätt, 2) att statistik inte gav svaren och 3) att det krävs MYCKET mer forskning.

I en av tidskrifterna som industrin själva gav ut som riktade sig till läkare och forskare prioriterades artiklar som skapade tvivel om orsak och verkan mellan sjukdom och rökning. PR-byrån gav rådet att rubrikerna skulle innehålla starka ord som Tvist! Motsägelsefullt! Andra faktorer! Okända faktorer! Budskapet skulle trummas ut till allmänheten. För att citera en chef i tobaksindustrin: ”Tvivel är vår produkt eftersom det är det bästa sättet att konkurrera med fakta som finns i allmänhetens medvetande”.

Men tobaksindustrin är inte ensam. Strategier för att skapa osäkerhet och tvivel om vetenskapliga fakta används ofta i organiserad form där beslutsfattare har att reglera hälsorisker som en del i folkhälsopolitiken. Nu då det är dags för FN:s årliga globala klimatmöte kommer vi att få se effekterna av hur strategierna används av multinationell industri som ser sina intressen hotas av införandet av regleringar och bindande klimatavtal.

Fortsättning följer …

1 svara
  1. Möller says:

    Fast här är det väl snarare tvärtom, hela propagandaapparaten är på klimathotförespråkarnas sida och de få forskare som offentligt vågar anföra en avvikande mening får sina liv förstörda av er.

    Svara

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *