I dag är det den Internationella dagen för mänskliga rättigheter

En dag som denna är det angeläget att påminna sig om vad Sveriges politiska beslutsfattare har undertecknat och beslutat att förhålla sig till.

År 1950 deklarerade FN:s generalförsamling den 10 december som den Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Datumet valdes för att uppmärksamma instiftandet av FN:s deklaration/allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs av generalförsamlingen den 10 december 1948. Sverige har skrivit under och anslutit sig till de sex centrala konventionerna allteftersom de har tillkommit och rapporterar regelbundet till FN om hur vi arbetar i landet för att rättigheterna ska respekteras fullt ut.

I artikel 1 står ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.

FN:s paroll för idag är ”Human Rights 365” och den bygger på tanken om att varje dag året om ska vara en dag då mänskliga rättigheter uppmärksammas och respekteras; att var och en av oss i världen har lika rätt till hela skalan av mänskliga rättigheter och att det i sig kan skapa en global värdegemenskap.

Idag i anslutning till klimatmötet i Lima krävde närmare 250 ideella organisationer och närmare 80 oberoende experter från FN: s ”Human Rights Council” att mänskliga rättigheter återspeglas i klimatförhandlingarna. De underströk att ett rättighetsbaserat synsätt behöver genomsyra utvecklingen, genomförandet och uppföljningen av klimatpolitiken; misslyckandet att enas om åtgärder hittills för att minska utsläppen av växthusgaser hotar sårbara befolkningars rättigheter i länder där man redan upplever negativa effekter av klimatförändringen, till exempel hotas rätten till utveckling.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *