Klimatförändringar påverkar människors hälsa

FN har satt som mål att den globala medeltemperaturen inte ska stiga mer än 2° C över de förindustriella nivåerna. Med nuvarande utsläppstrender hotas målet och det senaste halvseklets framsteg rörande hälsa i världen. Klimatförändringarna innebär hot mot människors hälsa på flera sätt både direkt och indirekt. De direkta effekterna inkluderar värmeböljor, torka, översvämningar, extremt väder och indirekta effekter hotar människors hälsa till exempel genom förändringar rörande sjukdomsspridare (t ex myggor) och luftföroreningar, osäker livsmedelsförsörjning och undernäring samt miljömigration.

För drygt sex år sedan började vi på Epidemiologi och global hälsa att arbeta med området klimatförändringar och hälsa. Från början var vi fyra och idag är vi närmare 20 personer i vår forskargrupp. Vi kommer från olika delar av världen och alla tillför sina perspektiv på frågan. Det är ett utmanande område och det är en styrka att vi är en tvärdisciplinär grupp.

I vår forskning söker vi kunskap om hur väder, klimat och klimatförändringar påverkar människors hälsa. Vi arbetar också för att utveckla, genomföra och utvärdera klimatanpassningsåtgärder till skydd för människor. Huvuddelen av våra projekt bedriver vi i samarbete med forskare i låg- och medelinkomstländer i Afrika och Asien, men vi arbetar också i Sverige och med andra europeiska länder.

Vi har publicerat kluster av vetenskapliga artiklar inför de globala klimatmötena och sett till att dessa fått spridning där. Vid COP 15 i Köpenhamn 2009 fick alla förhandlande delegationer vår publikation som publicerats i Global Health Action och som handlade om hur klimatförändringarna kan påverka hälsan. Ett senare kluster handlade om hur hetta kan skada hälsan och då särskilt människor som arbetar hårt fysiskt i redan varma länder; där kan en liten ökning av temperaturen bli livshotande. Det handlar ofta om fattiga människor utan alternativ som har de mest utsatta jobben. I ett projekt i Costa Rica sa en intervjuad sockerrörsskördare ”Jag vill att du ska veta att de flesta av oss har haft många jobb och jag ska berätta för dig – det här är det värsta jobbet som finns och det sämst betalda. Ingen gör det här om det inte är så att de måste”.  Nu i december publicerades det senaste klustret som handlade om klimatförändringar och hälsa i Vietnam.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *