Klimatmötet i Lima – efter en vecka

Den 1:a till 12:e december pågår FN:s globala klimatmöte COP 20 i Lima, Peru. Klimatförändringarna verkar återigen ha hamnat något högre upp på den politiska agendan. I september samlade FN:s generalssekreterare Ban Ki-moon världsledare till ett klimatmöte i New York och mer än 300 000 människor demonstrerade på New Yorks gator med önskan om att mer ska göras för att begränsa klimatförändringarna. Ringar på vattnet spreds med demonstrationer i flera av världens städer. Och under de gångna månaderna har både EU, Kina och USA uttalat sig om initiativ rörande åtaganden.

För COP 20 är målet att lägga en grund för att regeringarna vid klimatmötet i Paris om ett år ska kunna göra ett bindande internationellt klimatavtal. Förhandlingar under den första veckan i Lima har därför mycket handlat om punkter man ser som utmanande då det gäller att komma fram till ett sådant avtal.

Hittills har klimatmöten dominerats av hur man ska begränsa utsläpp av växthusgaser men nu talar man alltmer om hur man ska kunna anpassa sig till ett klimat som ändras och hur man ska skydda de mest sårbara. En punkt som lyfts är att förhandlarna måste fokusera på hur Paris-avtalet ska komma att bistå länder som redan är påverkade av klimatförändringarna. Denna vecka så anländer regeringsföreträdarna till Lima och det har sagts att nu behöver ministrarna även börja diskutera ett mål för anpassning till klimatförändringarna. En naturlig del av det bör vara att man tar in hur människors hälsa påverkas då världens klimat ändras. Hittills har det perspektivet varit i stort sett frånvarande i förhandlingarna. När människor rankar vad som är viktigt i livet så är god hälsa oftast högt, om inte högst på listan. Så hälsoperspektivet kan säkert fungera motiverande för många då det gäller viljan att själva bidra till minskade utsläpp och att se positivt omställningsåtgärder i samhället.

I helgen arrangerades ett välbesökt “Climate and Health Summit” i Lima. Det är ett möte som för tredje gången organiserats parallellt med klimatmöten av the Global Climate and Health Alliance, Världshälsoorganisationen m fl. Syftet med mötena har varit att bidra till ökad medvetenhet om klimatförändringarnas negativa effekter på människors hälsa och hur utsläppsbegränsningar kan bidra till en renare, hälsosammare och mer rättvis värld.

2 Kommentarer
 1. Dag Lindgren says:

  Det blir bara käbbel om nuvarande klimateffekter ska kompenseras. Rika länder skall hjälpa fattiga utan precisa beräkningar av ”skuld”. Det är i allmänhet för svårt att härleda precis vad som är orsakat av människans klimatförändringar för att låta det styra. Fortsätt att fokusera på hur globala utsläpp skall minska! Fast det skadar väl inte att också beskriva olika dimensioner av effekterna av fortsatta utsläpp.

  Svara
  • Maria Nilsson says:

   Håller med om att kompensationstanken kan försvåra förhandlingar. Fokuset på globala utsläppsminskningar kommer inte att minska. Att man börjat tala om anpassningsåtgärder för att skydda de mest sårbara kan vara en början på att den rikare delen av världen ska bidra med resurser till länder och befolkningar där behoven är som störst. Att parallellt arbeta med att förstå effekterna och hur man kan möta dessa på bästa sätt ser jag som en del av forskarsamhällets ansvar.

   Svara

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *