Ställer du upp – vi behöver en kvinna

Detta med kvinnor är ett känsligt ämne inom svensk akademi. Hur ser vi till att kvinnor och män blir lika behandlade vad gäller anslag och befodringar? Min personliga uppfattning är att detta går för långt ibland. Det händer att kvinnor lyfts fram, för de är kvinnor, utan att den vetenskapliga kompetensen finns där. Det leder till problem på lång sikt och ett försvagande av kvinnornas auktoritet. Är denna kvinna professor pga hennes kunskaper eller på grund av att hon är kvinna? Samtidigt behövs det specialbehandling för det finns en strukturell bias därute; som kvinna känner jag att männens åsikter ofta väger tyngst. Jag ser att kvinnor inom det akademiska har en högre status här i USA. Det ser jag nu på Caltech, men också på de tidigare universitet i USA jag jobbat vid. Kvinnor som kommer upp sig i den akademiska karriären här blir fullt ut respekterade av männen, de t o m anses som lite bättre eftersom männen vet att de fått kämpa extra för att nå dit de är. Kanske beror detta på att hela det akademiska systemet i USA är tuffare och hårdare styrt av konkurrens än i Sverige? Det som motsvarar vår svenska kvinnofråga på amerikanska campus är istället dilemmat med minorities. Det är etiskt korrekt att ha någon professor på varje avdelning som är hispanic eller african-american. Men det är inte så lätt att hitta sådana kandidater eftersom minorities ofta kommer från fattiga familjer som ej har råd med gedigen utbildning.

Trots att tanken är god finns det nackdelar med att försöka göra alla situationer jämställda. I Sverige så blir de få kvinnor som finns inom forskningsvärlden ofta överbelastade med kommitteuppdrag och det ger männen en fördel vad gäller forskningstid. Hur många gånger har jag inte fått frågan om jag vill ställa upp i en kommitte bara för jag är kvinna? Eller då jag tackat nej till något uppdrag och gett kompetenta (manliga) alternativ, men fått tillbaka svar att de duger ej för det var en kvinna de ville ha.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *