Hur kan smarta glasögon användas inom olika verksamheter?

Del 8: När Google lanserade Glass Explorer Program syftade det till att undersöka hur vanliga människor på olika sätt använder Googles smarta glasögonen och till vad.

Ett av de mest framgångsrika områdena (om man nu kan kalla det för det) där Google Glass har använts på ett innovativt sätt är inom kirurgi i USA. Det är framför allt inom detta område som erfarenheter och flertalet exempel har publicerats och spridits. När Google öppnade sitt första Glass Basecamp i London var det istället inom bankväsendet och inom flyget som försäljningen ökade mest.

Smarta glasögon av typen Google Glass har kanske sin främsta potential inom yrken där användaren behöver använda sin händer till annat än att manövrera tekniken med. Speciellt när användaren samtidigt behöver kommunicera eller dela information med andra på något sätt.

Som jag beskrev i inledningen så är det framför allt inom vårdsektorn som Google Glass i USA har fått sin största genomslagskraft. Augmedix är ett företag som satsar ganska stort inom det här området. I ett pressmeddelande 12 januari 2015 deklarerade de exempelvis att de satsar 16 miljoner dollar, nästan 140 miljoner svenska kronor, på bland annat produktutveckling inom e-hälsa.

Här kan du se en film som Augmedix har producerat där de ger exempel på hur smarta glasögon kan användas inom sjukvården.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=jnEdaslPtEg#t=191]

De har också producerat en film om hur Glass exempelvis kan användas av oljefältsarbetare.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=lkH88TTgt6A]

Även om dessa filmer kanske kan ses som reklam för företagets produkter, vilket i och för sig inte är min mening, så ger de ändå en viss inblick i hur olika yrkesgrupper kan använda smarta glasögon för olika ändamål.

Andra områden där Google Glass har prövats i verksamheter är exempelvis inom tandvården. I ett tidigare inlägg (del 3) har jag beskrivit hur jag har använt Google Glass i samarbete med tandläkarutbildningen i handledningssituationer.

Ett annat exempel inom tandvården finns beskrivet här >> I detta projekt undersökte vi hur kommunikationen kan förbättras mellan läraren och studenterna i studenternas egna praktiska klinikarbete. Emellanåt måste läraren själv behandla studenternas patienter samtidigt som andra studenter ställer frågor eller behöver råd. I dessa ögonblick kom användning av Google Glass väl till pass för att stödja kommunikationen mellan läraren och tandläkarstudenterna.

Ytterligare områden där Google Glass prövas just nu är inom skolsektorn och för ambulansförare. Dessa projekt har jag beskrivit i ett tidigare blogginlägg (del 7) Även polisen i USA och polisen i Dubai  använder Google Glass på försök i deras verksamheter (se även del 2).

Sammantaget så handlar användningen av den här typen av kroppsnära teknik inom dessa olika områden om att underlätta kommunikation och att dela information samt möjligheten att använda teknik utan att använda händerna – med andra ord snabb och tillgänglig information.

Del 9 handlar om informationspresentation i smarta glasögon och hur smarta glasögon kan användas med skogsmaskinssimulatorer.

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *