Hur kan smarta glasögon användas som stöd i handledningssituationer?

Del 3: Höstterminen 2013 genomförde jag ett pilotprojekt tillsammans med Tandläkarutbildningen här vid Umeå universitet. Vi provade att använda Google Glass som stöd i handledningssituationer med tandläkarstudenter.

Under mina 15 år som anställd vid universitetet så har mina arbetsuppgifter berört tillämpning av IT som stöd i lärprocesser på olika sätt. Under alla dessa år så har tekniken ständigt förändrats och utvecklats, men intresset för att stödja lärprocesser har bestått. När jag fick chansen att få tillgång till ett antal Google Glass bestämde jag mig för att jag skulle pröva på så många olika sätt som möjligt hur de kan användas i olika situationer och lärprocesser. Nästan allt vi gör och använder teknik till berör ju lärande på något sätt!

Du kan läsa mer om själva tävlingen som Google utlyste som jag deltog i här >>

Här kan du läsa om resan till New York då jag hämtade dem >>
Jo, jag var tvungen att resa ända till New York för att hämta dem.

Ett av de allra första projekten som jag har använt Google Glass i är tillsammans med Tandläkarutbildningen. Denna experimentella studie handlade om att undersöka hur smarta glasögon av typen Google Glass kan användas som stöd i en handledningssituation. Det här projektet genomfördes i oktober 2013 och läraren skulle visa studenterna hur en undersökning av en patient kan genomföras. De medverkande studenterna läste då sin 4:e termin.

Undersökningen av patienterna genomfördes i ett vanligt behandlingsrum och det var trångt och svårt för studenterna att se ordentligt. Undersökningsområdet är ju som bekant litet och dessutom har tandläkaren, läraren i det här fallet, båda sina händer till stor del i vägen för att studenterna ska kunna se ordentligt vad som pågår i munnen på patienten. Är det möjligt att underlätta för studenterna att ta del av undersökningens genomförande genom att låta läraren projicera bilder från patienten mun och använda dem som stöd vid förklaring om vad som sker?

Vid detta försök så fotade läraren kontinuerligt under tiden som undersökningen pågick genom att använda röstkommandot ”ok glass, take a photo” Google Glass tog ett foto och fotona projicerades sedan samtidigt upp på en stor vit duk. Studenterna kunde sedan se på fotot och lyssna på lärarens förklaringar.

Resultat av försöket?

Det var relativt svårt för läraren att hitta en bra vinkel att ta närbilder. Det krävdes helt enkelt lite träning för att det skulle fungera tillfredsställande och att fotona skulle bli tillräckligt bra. I framtiden kan man tänka sig att en kamera som går att justera och rikta in lite bättre skulle underlätta förfarandet. Eftersom en tandläkare behöver båda sina händer i arbetet så är förstås röstkommandot en stor tillgång för att det överhuvudtaget ska var möjligt att fota samtidigt som en tandläkare genomför sin undersökning. För studenternas del så underlättades förståelsen av lärarens förklaringar då de kunde se på ett foto som stöd.

Användningen av Google Glass i denna handledningssituation inspirerade också till flera samtal med studenterna om utveckling och användning av framtidens teknik för tandläkare. Studenterna uttryckte att de tyckte att detta försök var otroligt spännande att få vara med i. Diskussioner fördes också om hur smarta glasögon skulle kunna användas på andra sätt i handledningssituationer och vad de kan tillföra.

Ett exempel som studenterna gav på ett möjligt framtida användningsområde var om röntgenbilder skickas till glasögonen så skulle en tandläkare inte behöva vända sig bort från patienten för att studera röntgenbilderna på datorn. Tandläkaren kan sitta vänd mot patienten och titta på tänderna samtidigt som röntgenbilderna visas i prismat ovanför ögat. Studenterna menade att detta sannerligen skulle underlätta genomförandet av exempelvis en vanlig undersökning.

Del 4 handlar om några personer som ligger bakom utvecklingen av Google Glass.

Nedan visas några bilder från försöket. Både lärare, studenter och patienter har givit sin tillåtelse att visa bilderna.

Handledning med Google Glass

Handledning med Google Glass

Handledning med Google Glass

Handledning med Google Glass

Handledning med Google Glass

Bilder tagna med Google Glass:

Handledning med Google Glass

Handledning med Google Glass

Handledning med Google Glass

Handledning med Google Glass

Film från handledningen:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=wGND1CDPCkw]

1 svara

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *