Hur kan smarta glasögon stödja simuleringar inom skogsindustrin?

Del 9: Utveckling och användning av kroppsnära teknik har förutspåtts öka markant under 2015. Jag har i ett tidigare blogginlägg beskrivit att minst ett 30-tal företag utvecklar någon form av smarta glasögon även om inte alla ännu har blivit en konsumentprodukt som Google Glass och kommit ut marknaden.

Vuzix är ett företag som utvecklar olika typer av smarta glasögon. En modell av deras glasögon, Vuzix Star 1200XLD, testas bland annat av Skogforsk tillsammans med företaget Oryx Simulations.  Skogforsk utreder hur glasögonen kan användas för informationspresentation för skogsmaskinförare, både vid utbildning av nya förare och för yrkesverksamma förare. Oryx Simulations tittar mer generellt på hur augmented-reality-glasögon kan förenkla vardagen och utbildningen för operatörer av tunga arbetsfordon.

Under våren 2015 kommer två studenter från KTH att genomföra sitt examensarbete om informationspresentation i smarta glasögon vid Skogforsk. Skogforsk är ett svenskt forskningsinstitut som finansieras av skogsnäringen och staten. Examensarbetet handlar alltså om hur relevant information kan visas för en skogsmaskinsoperatör i glasögonen istället för att maskininformationen, exempelvis apteringsdata, motordata, hydraulik m.m., visas i traditionella instrumentkluster på instrumentpanelen. Det vill säga skogsmaskinsoperatören får informationen direkt i blickfånget som augmented reality (förstärkt verklighet) utan att behöva flytta blicken till instrumentpanelen.

Studenternas examensarbete syftar till att realisera en lösning för Skogforsks skogsmaskinssimulator som utvecklats av Oryx Simulations här i Umeå. För detta ändamål erhåller studenterna glasögonen Vuzix Star 1200XLD och Oryx Simulations mjukvara för utveckling av människa-maskin-gränssnitt.

Nedan visas en bild av en skogsmaskinssimulator som används i utbildning av förare. Klicka på bilden för en större version.
Skogssimulator

Här visas en film på Skogforsks skotarsimulator.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=_Kh2xeYQin0]

Google Glass och Vuzix Star 1200XLD är utvecklade för helt olika ändamål. Google har integrerat sina olika tjänster och användningsområden, vilket i och för sig inte är så konstigt. Det är tänkt att användaren ska ha på sig Google Glass hela dagen och få tillgång till informationen när den behöver den. Vuzix Star 1200XLD är däremot utvecklade för användning inom mer specifika områden, som exempelvis vid utbildning av skogsmaskinsförare, där optisk överlagring för förstärkning av verkligen (augmented reality) är önskvärd.

Storleken och placeringen på bildskärmen varierar också mellan dessa smarta glasögon. För Google Glass är bildskärmen placerad ovanför höger öga för att möjliggöra samtal mellan människor och samtidigt kunna se folk i ögonen. För Vuzix Star 12000XLD är däremot glasögonen placerad över båda ögonen och bildskärmen projiceras rakt framför användarens synfält med en betydligt större bildskärm som överlagrar verkligheten med förstärkt information. Med andra ord går man inte omkring med Vuzix Star 1200XLD på sig för att konversera med andra människor. De är inte heller tänkta att användas för det eftersom de kopplas in som en extern bildskärm. Dock har Vuzix även utvecklat en annan modell, Vuzix M100, som fungerar på liknande sätt som Google Glass med ungefär samma typ av funktionalitet (fota, filma, hantera kalender m.m.)

Nedan visas bilder där Anders Hansson, Oryx Simulations, demonstrerar hur AR-glasögonen kan förenkla vardagen och utbildningen för operatörer av tunga arbetsfordon, exempelvis skogsmaskinförare.

Del 10 handlar om framtida smarta glasögon och vad som finns på utvecklingsfronten bortom den här typen av kroppsnära teknik.

Anders Hansson, Oryx Simulations med Vuzix Star 1200XLD
Klicka på bilderna för en större version.
Anders Hansson, Oryx Simulations
IMG_0009
IMG_0013
Vuzix Star 1200XLD

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *