Vilka projekt med Google Glass pågår just nu?

Del 7: Under våren 2015 genomför jag tre olika projekt som involverar Google Glass.

1. Snabb och tillgänglig information – en studie om användning av kroppsnära teknik (eg. Google Glass) i lärares arbete
Det första projektet är en experimentell studie som finansieras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Studien syftar till att undersöka de möjligheter och utmaningar användning av smarta glasögon ger lärare i skolan i deras vardagliga arbete. Studien handlar också om att förstå hur lärare designar sin undervisning i teknikmedierade lärmiljöer och vilken betydelse snabb och tillgänglig information samt dokumentation får för lärares vardag. Två skolor och sex lärare medverkar i studien.

Studien har precis inletts och de första klassrumsobservationerna i skolorna har genomförts. Intervjuer med lärarna kommer att genomföras lite längre fram när studien har pågått en tid. De medverkande lärarna kommer att få använda Google Glass ett antal gånger per termin under ett år.

Längst ner på sidan finns bilder från skolbesöken.

2. LAGG – Location for Ambulance through Google Glass
Det andra projektet är ett studentprojekt som sker i samarbete med institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE). En grupp på sex studenter som läser programmet Interaktion och Design ska i kursen Produktutveckling i medieteknik med metoden ”Design-Build-Test” utveckla ett fungerande system för att kunna skicka en lägesposition direkt till Google Glass så att användaren kan få en vägbeskrivning till den skickade positionen.

Ett tänkt scenario och användningsområde
Ett användningsområde skulle exempelvis kunna vara för förare av ett räddningsfordon, ambulans eller brandbil. Emellanåt är det svårt för ambulanspersonal och brandmän att hitta till den plats där en olycka har skett. I de fall där det är mycket bråttom och föraren behöver GPS-stöd för att hitta vägen till olycksplatsen kan det upplevas stressande att mata in den korrekta adressen. Med den tekniska lösning som dessa studenter utvecklar gör det alltså möjligt att skicka positionen direkt till Google Glass utan att man behöver ange koordinater eller adressen. Ungefär som när man släpper en kartnål i Google Maps för den plats man just nu befinner sig på, men i det här fallet skickas positionen med vägbeskrivning alltså direkt till Google Glass. Tanken är att föraren av ambulansen ska få en snabb och korrekt vägbeskrivning till olycksplatsen utan att behöva interagera med systemet. Föraren kan istället koncentrera sig på själva körningen av ambulansen. Det finns säkerligen en mängd andra områden där denna tekniska lösning också skulle passa utmärkt. Det får dock framtiden utvisa 🙂

Studenterna från Interaktion och Design
ID_stud_gruppbild

3. Google Glass goes Gamification – utveckling av lärmoment utifrån spelteori Det tredje projektet är också ett gränsöverskridande studentprojekt. I detta projekt medverkar studenter som läser kursen Ingenjörens roll i arbetslivet. Studenterna studerar civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och Industriell ekonomi. Det är således en blandad grupp studenter med olika förmågor och kompetenser. Kursen för studenterna startar i slutet av mars och därmed också projektet.

Inom ramen för kursen ska dessa studenter utveckla ett lärmoment utifrån spelteori – gamification. Gamification handlar kort och gott om att använda speldynamik i nya sammanhang (i detta fall skola). Studenterna ska utifrån teorier om hur spelstrukturer motiverar och engagerar till lärande skapa lärande utmaningar för skolelever. Genomförandet där eleverna ska testa utmaningarna kommer att ske med en mix av olika digitala verktyg i form av surfplattor och smarta glasögon. Det gäller för studenterna att skapa utmaningar så att funktionaliteten för surfplattor och smarta glasögon används på bästa sätt. (i del 1 kan du läsa lite mer om skillnaden mellan mobila enheter och smarta glasögon) I slutet av terminen kommer skolelever att få testa studenternas utmaningar så att säga i skarpt läge. På så vis får studenterna snabb feedback på om deras design har fungerat tillfredsställande eller inte.

Del 8 handlar om hur smarta glasögon kan användas inom andra
verksamheter, exempelvis för oljefältsarbetare eller inom sjukvård.

Bilder från skolbesöken:

bild1
bild2
mattetal
fredric_elev
larare_forelaser

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *