Umeå Marina Forskningscentrum

Umeå marina forskningscentrum, UMF, är en centrumbildning vid Umeå universitet. Här arbetar ett tjugotal marinbiologer, kemister, laboratorieingenjörer, miljöanalytiker, kommunikatörer, administratörer, tekniker och skeppare. Vår huvudsakliga verksamhet består av att utföra miljöövervakning på uppdrag av statliga myndigheter, samt att tillhandahålla laboratorier, utrustning och fartyg för marin forskning. UMF arbetar även med information om miljötillstånd och forskning, bistår myndigheter med vetenskaplig kompetens, samarbetar i olika projekt och så vidare och så vidare.

Allt det där är sant, men hör ni, så här är det, på riktigt;

Det marina forskningscentret i Norrbyn, är universitetets vackrast belägna arbetsplats. Här arbetar ett tjugotal rejäla, kompetenta, lojala, vänliga, trygga, ansvarskännande, handlingskraftiga, kreativa och i grunden positiva människor. Vissa är spontana, andra är eftertänksamma, några är praktiska och impulsiva andra är analytiska och noggranna, men alla arbetar vi enligt deviserna Ingenting är omöjligt och Det fixar vi! även om vi inte alltid är helt och hållet överens om var gränsen för det omöjliga går och vid vilken tidpunkt det där som ska fixas verkligen ska vara fixat. Vad den huvudsakliga verksamheten består av beror på vem av de här tjugo personerna du frågar. Men oavsett vad uppdraget är så går vi in för det med samma inställning, under vilka som helst vädermässiga eller på annat sätt komplicerade omständigheter, vare sig det gäller miljöövervakning, forskning eller information. Det fixar vi! Och fixar det, det gör vi alltid. Vi går in för det med all vår heder och stolthet. Det är vi som är Umeå marina forskningscentrum.

DSC_0660

Foto: Kristina Viklund

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *