Ready for Take Off! – Spänn fast säkerhetsbältet, för nu bär det iväg!

Det går bra nu! Min forskargrupp växer så det knakar. Jag och två av mina duktiga forskarkollegor (Dr Anna-Sara Claeson och Prof Lars Nyberg) har nyligen blivit beviljade delfinansiering från institutionen, för en doktorand som kan börja efter jul. En spännande idé tog form under första delen av året och jag kontaktade på vinst och förlust en person som arbetar vid ett av världens största flygbolag. Många av er har säkert liftat runt världen i någon av deras flygande farkoster. Nu blev ni allt nyfikna va? 🙂

Tillsammans planerar vi att undersöka piloters beteenden under simulerade flygsituationer. Frågor som är intressanta att besvara är: Vad är det som distraherar och fångar uppmärksamhet i en cockpit? Hur processar piloter den konstant strömmande informationen som kommer från utrustning men också från bakgrundsprat (kollegor och radiotrafik) och vad utlöser stressreaktioner under flygning? En kanske oväntad forskningsfråga som skall ”synas” närmare är även huruvida flerspråkiga piloter är bättre på att utföra flera uppgifter samtidigt och om de är bättre på att ignorera störande information som är irrelevant för den pågående uppgiften. Vissa studier hävdar detta.

För att bredda projektet skall även fynden från simuleringsstudierna följas upp med studier om hur piloternas mentala processer tar sig uttryck när det studeras med hjärnavbildningstekniker.

Det här blir spännande vill jag lova! Fortsättning utlovas!

aircraft_jet_flyer

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *