Stem The Tide

Sri Lanka, onsdag: Det finns lösningar som lovar en ljusare framtid för infektioner som överförs av Aedes-myggor, d.v.s. för sjukdomar såsom: dengue, gula febern, chikungunya och zika. De nya lösningarna spänner över olika syften, effektivitet, kostnad, risk och användningsområden.

I framtiden bekämpas nog myggorna i hemmen, med nya tilldragande myggfällor och insektsmedel, och genom att impregnera gardiner med myggmedel. Dessa småskaliga lösningar har visats fungera bra för individers hälsofrämjande åtgärder. För att komma åt en storskalig prevention krävs däremot bakterier som gör myggornas livslängd kortare (Wolbachia), eller utplantering av genmanipulerade hanar med dominanta sterila gener. De senare åtgärderna kräver koordinerade och långsiktiga satsningar.

Alternativt kan vaccin utvecklas för sjukdomarna. För dengue finns idag flera lovande kandidater, och utvecklingen de senaste fem åren har varit snabb. Redan idag finns ett vaccin redan på marknaden som gått igenom alla faser av kliniska prövningar. Det finns även ett vaccin som testas i fas 2, och flera kandidater i fas 1. Alla vaccin har idag inte visat samma effektivitet för de 4 serotyperna (undergrupperna) av dengue. Man kan bli sjuk fyra gånger innan man är immun (förmodligen för resten av livet). Problemet är bara att om man inte är helt immun, så riskerar man en svårare sjukdom med inre blödningar om man blir sjuk igen. Samma gäller här för denguevaccin. Hur vet man att vaccinerade inte riskerar en förhöjd risk för svårare komplikationer om vaccinet inte fungerar lika bra för alla serotyper?

Kliniska studier har visat att effektiviteten för vaccinet är bäst för individer som redan haft en  infektion av dengue. Så i dagsläget riktas vaccinationer inte mot barn under nio år. Det berättade Dune Gubler, professor vid Duke-NUS Medical School i Singapore i sitt öppningstal inför Sri Lankas president (klädd i vitt på bilden nedan), ministrar, beslutsfattare, läkarkår och internationella inbjudna gäster. Professor Gubler deltar i DengueTools-projektet, som leds från Umeå universitet. Han avslutade genom att säga att det finns lösningar för många av sjukdomarna, men att det krävs tvärvetenskapligt och sektorsövergripande samarbete, politisk vilja – och att det krävs flera lösningar för att nå hela vägen fram.

I morgon fortsätter konferensen med flera möten mellan forskare och beslutsfattare. Raman Preet och Umeås projektledare och gästprofessor Annelies Wilder-Smith arrangerar eventet Stem the Tide tillsammans med hälsoministeriet i Sri Lanka. Jag förbereder mig för morgondagens presentation om forskningen kring prognoser och varningssystem för dengue i Sri Lanka, något vi gjort tillsammans med samarbetspartners i Storbritannien, USA, Frankrike och Sri Lanka.

IMG_3225 IMG_3228

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *