Den vetenskapliga valkampanjen

Förra hösten tillbringade jag och min partner på en av de mest betydelsefulla platserna för politiska kampanjer i USA: Ohio.

Delstaten, med sitt invånarantal på just under 12 miljoner, är en av USA:s viktigaste så kallade ”swing states”. Sedan 1800-talet har det bara vid två tillfällen varit så att segraren i presidentvalet inte samtidigt vunnit i Ohio. Delstatshuvudstaden Columbus, där vi bodde, är också en plats där många företag testar nya produkter eftersom staden med omnejd betraktas som ett mikrokosmos för hela USA. De produkter som fungerar där kan förväntas fungera i landet som helhet. Kombinationen av att vara en huvudarena för politisk kommunikation och testmarknad för nya konsumtionsvaror satte även sin prägel på universitetet i Columbus.

 

Under höstterminen 2015 undervisade jag på kursen Strategic Communication på OSU, Ohio State University. Jag blev placerad där i samband med att jag fick ett stipendium i STINT:s Teaching Sabbatical-program. Tiden där fylldes dock inte bara av undervisning. Jag hade även tid att auskultera på kurser, både på grundnivå och på avancerad nivå, samt delta i seminarieserier. Det som slog mig var hur stor vikt som, både i forskning och i utbildning, lades på övertalning.

I forskningen rörde det sig ofta om laborativa experiment som undersökte hur olika ord och sätt att argumentera kunde skilja sig i effektivitet beroende på den undersökta gruppen eller frågan det gällde. Denna typ av tester med försökspersoner i en laboratoriemiljö, eller för den delen fältexperiment kring övertalning, är mycket ovanlig i svensk och europeisk kommunikationsforskning.

 

Det är tydligt att intresset för övertalning inom amerikansk forskning också avspeglar sig i att politiska kampanjer litar mindre till magkänsla och går mer vetenskapligt till väga. Under de senaste decennierna har också många akademiker, kommunikationsvetare, statsvetare och psykologer sökt sig till politiken för att få möjlighet att konkret pröva sina kunskaper och metoder. Hur detta har kommit att prägla hur valrörelser bedrivs i USA idag skildras i boken The Victory Lab av Sasha Issenberg (2012). Han visar på hur framförallt Demokraterna, genom att ta hjälp av vetenskapliga rön kring övertalning och genom kontrollerade fältexperiment, nått stora framgångar med väljarmobilisering.

Under min tid i Columbus kom jag även i direktkontakt med detta sätt att arbeta till exempel när jag deltog i dörrknackningsoperationer för Demokraterna. Det vetenskapliga förhållningssättet framkom också i öppenhjärtiga samtal med kampanjorganisatörer inom partiet. Flera av dem hade också sökt sig just till Ohio i och med dess betydelse som politiskt slagfält.

Det är dock inte enbart i det konkreta kampanjarbetet som Demokraterna har ett försteg gentemot Republikanerna. I än högre grad gäller detta deras verkliga guldgruva: databasen VoteBuilder. Mer om denna och dess betydelse för politisk kommunikation i nästa blogginlägg.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *