I väntan på en forskningsartikels födelse

Syrehalterna i Bottenhavet har under en 15 års period stadigt minskat. Det är angeläget att förstå om samhället kan vidta några åtgärder för att säkerställa ett syresatt Bottenhav framöver. De långa ekologiska tidsserier som på ett noggrant och tålmodigt sätt insamlats av personalen vid Umeå marina forskningscentrum är en möjlighet att undersöka detta. Jag och kollegor vid Havsmiljöinstitutet har analyserat tidsserierna på djupet (bildligt och bokstavligt talat). Vi går nu i väntans tider på svar från den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Marine Systems”, om vår slutsatser godkänns. Tändandet av våra adventsljus representerar lika mycket ett hopp om att vår artikel ska födas till Jul.

Att producera en forskningsartikel är lite som en graviditet (vad en man som jag nu kan veta om det). Redaktörens besked att manuset skickats på granskning, och förmodligen kan bli en riktig forskningsartikel, är som att få ultraljudsbeskedet att alla tår och fingrar verkar intakta. När granskarnas mer eller mindre hårda kritik kommer sätter krystvärkarna in. Beroende på hur bra man kan bemöta kritiken inträder kraftiga hormonsvängningar in med humöret svängande därefter. I familjen blir man en oönskad person. I de flesta fall blir förlossningen en svår procedur med sätesbjudning eller navelsträng om halsen. Att ta till kejsarsnitt är dock inte att tänka på. Artikeln behöver infekteras av granskare som redaktörens giftiga kommentarer för att få ett bra immunförsvar och tåla omgivningens kritik i offentligheten. Då får man bra med citeringar. Hjälp med förlossningsandningen kan man främst få av medförfattarna och någon vänligt sinnad kollega. När artikeln väl får komma ut i dagsljuset mottar man glatt gratulationer från vänner och familj. Amning sker ett kort tag, märkligt nog ofta med öl och vin. Snart är dock en ny forskningsfrågeställning befruktad, ett embryo till forskningsartikel växer till och hela proceduren börjar om på nytt. Har man tur blir det tvillingar nästa gång…. God Jul!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *