Samarbete lika vanligt som konkurrens i naturen

Vetenskapsradion uppmärksammade en artikel där alger visades samarbeta med bakterier. Detta genom att utsöndra ett klibbigt sekret som gör att bakterierna kan fästa till algernas yta och där byta näringsämnen med varandra. Det intressanta i ett större perspektiv är att samarbete som princip utvecklats hos enkla och evolutionärt sett gamla organismer men långt före människan existerade. Konkurrens brukar annars föras fram som ett dominerande tillstånd i naturen som driver urvalet och utvecklingen av arter. Framgångsrik konkurrens skapas dock i många fall av samarbeten både inom arter och, som i fallet med alger och bakterier, vitt skilda organismgrupper. Genom samarbete blir de konkurrenskraftiga.

Det eleganta i den här studien är tillämpningen av modern molekylärgenetisk teknik. Uttrycket av gener och bildandet av enzymer när algen och bakterien samverkar med varandra bevisar på ett övertygande sätt hur de beter sig mot varandra. Vilka utbyten av tjänster och gentjänster som samarbetet bygger på. Jag upplever att också normer för vårt mänskliga beteende ofta tar sin utgångspunkt i synen på hur naturen fungerar. Det är därför viktigt att lyfta fram den mångfald av samverkan och samarbeten som också är en del av de principer som naturen bygger på. Den blandning av samarbeten och konkurrens som idag karaktäriserar det mänskliga samhället verkar, enligt den rapporterade studien, ha utvecklats redan för ett par miljarder år sedan, bland våra äldsta encelliga organismer. Det tål att begrundas.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *