Forskning för rymden eller för jorden?

Det forskningsprojekt jag jobbar inom under min vistelse på Kennedy Space Center heter ’Trash-to-Gas’ och är en del av NASAs förberedelser inför resan till Mars. Målsättningen med ’Trash-to-Gas’ är att utveckla behandlingsmetoder för omvandling av avfall till gas, och eventuellt också till kolmaterial eller andra produkter som kan användas som en resurs. Vid kortvariga rymdresor eller vid rymdaktiviteter relativt nära jorden (exempelvis vid internationella rymdstationen, ISS) samlas avfall i en behållare som tas tillbaka till jorden, eller brinner upp vid återinträdet till jordens atmosfär. Men vid en så lång resa som till Mars har man inget annat val än att på något sätt behandla avfallet, om inte annat för att minska vikt och volym och för att hygienisera det.

Ibland när jag pratar med människor om mitt samarbete med NASA och det projekt jag jobbar inom får jag frågan om det verkligen är rimligt att satsa pengar och resurser på forskning av det här slaget, som syftar till att kunna skicka ut människor i rymden under långa perioder, och kanske till och med kolonisera månen eller Mars. Är det rimligt att satsa på forskning för rymden eller ska man istället lägga pengarna på forskning kring frågor som är viktiga för livet på den här planeten?

Det är en bra fråga som inte är helt enkel att svara på. Det är många olika faktorer som spelar in, inte minst politiska. Men om jag skulle bli tvingad att svara på om vi bör prioritera forskning för rymdteknologi eller forskning för att möta utmaningar på Jorden så skulle svaret bli att vi naturligtvis i första hand måste jobba med de utmaningar som vi står inför här på Jorden. Vi har ett ansvar för den planet vi bor på. Det blir i och för sig ett ganska märkligt tankeexperiment att ställa rymdforskning mot all annan forskning, och dessutom finns det väldigt många tekniska innovationer som vi tar för givna idag som från början utvecklats som en rymdteknologi. Så uppenbarligen finns det forskning och teknikutveckling som gynnar både rymdsatsningar och människors tillvaro på Jorden.

Avfallshantering är en fråga som är ständigt aktuell. För att på ett hållbart sätt nyttja jordens resurser måste vi använda material och energi mer effektivt än idag. Och även om avfallshantering är en viktig fråga för alla delar i samhället finns det nog inget som ställer frågan så på sin spets som en långvarig rymdfärd. Forskning kring effektiva avfallshanteringsmetoder för hantering av olika typer av avfall i rymden kommer att generera kunskap och teknik för att på ett mer effektivt sätt använda material och resurser på Jorden. Rymdfarkosten Jorden är nämligen ganska lik den rymdfarkost som NASA har tänkt skicka till Mars. Vi har begränsade resurser till vårt förfogande och dessa måste användas på ett långsiktigt hållbart sätt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *