Kvinnlig forskare, forskande kvinna, eller bara forskare?

En sak som jag var nyfiken på inför min vistelse på NASA var hur det ser ut när det gäller jämställdhet och likabehandling. Den bild som i alla fall jag har haft av NASA är att det är en väldigt mansdominerad arbetsplats där foton och olika typer av informationsmaterial väldigt sällan visar annat än vita män. Nu när jag har varit här ett tag kan jag konstatera att det inte är så illa som jag trodde, det finns en hel del kvinnor som arbetar här, på positioner på olika nivåer i organisationen, och även personer från många olika länder och med varierande kulturell bakgrund. NASA har även ett Diversity and Equal Opportunities program med en tydlig ambition att skapa en arbetsplats där alla respekterar och uppskattar individuella och kulturella olikheter.

Men precis som med alla andra ambitioner så är det en sak vad man sätter på papper i styrande dokument och handlingsplaner, och en helt annan hur människor inom organisationen agerar i olika sammanhang och vilka beslut de fattar. Och det gäller naturligtvis inte bara NASA utan lika mycket på andra arbetsplatser och organisationer både i Sverige och USA. Det finns en inbyggd attityd som ofta tillskrivs ”systemet” – det är i ”systemet” ojämlikheterna och orättvisorna finns. Men systemet är ju vi, eller hur? Det är ju vi som jobbar inom en organisation som varje dag måste ta aktiva beslut och rannsaka oss själva. Det är svårt, absolut, men det måste vara görbart.

Insatser för att jämna ut skevheter i könsfördelningen är naturligtvis viktiga, det är inte det jag retar mig på. Men jag tror att det bidrar till att det så ofta sätts en könsetikett på oss, och det retar mig enormt mycket. Spelar det nån roll om jag är kvinnlig forskare, forskande kvinna, eller bara forskare? Om jag söker en tjänst, anmäler intresse för ett förtroendeuppdrag eller på annat sätt hamnar i en situation där jag konkurrerar om en möjlighet, måste det vara så att en av de första saker som lyfts i jämförelsen är kön?

Här på NASA får jag en känsla av att ålder är en mer betydelsefull faktor i tjänstetillsättningar och befordringar, och ålder har ju ofta koppling till erfarenhet så det kan det väl i och för sig ligga nån logik i. Men tänk så skönt det vore om vi kunde bortse ifrån faktorer som kön, ålder, etnicitet och liknande i denna kompetensstyrda verksamhet.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *