Nordic Welfair

Jag befinner mig just nu i Reykjavik för att delta i ett projektmöte i Nordic Welfair. Det är ett projekt som är finansierat av Nordforsk som syftar till att undersöka sambanden mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd. Intressant och givande att möta kunniga kollegor från våra nordiska grannar. Från Sverige deltar förutom Umeå universitet även SMHI. Här kan man läsa mer om projektet på deras hemsida:

https://www.smhi.se/en/research/research-news/relationship-between-air-pollution-health-and-welfare-will-now-be-researched-1.96039

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *