Forskning – undervisning – samverkan

Universitet och högskolor har tre huvuduppgifter, att bedriva undervisning, forskning samt att samverka med det omgivande samhället. För mig sker samverkan mestadels med skolor där jag får möjlighet att träffa lärare och besöka lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på skolor i hela Sverige. Att få träffa lärare för att samarbeta och samverka är en av mina absoluta favoritarbetsuppgifter. Det är då man verkligen kan känna att den forskning man gjort kan komma till användning. Fick jag önska något skulle det vara att denna samverkan skulle ”räknas” lite mer inom akademin. Den tid jag lägger ned på att forska och undervisa får jag betalt för, men mycket av den tid som läggs ned på att samverka är något som görs på fritiden.

Om en dryg månad får jag möjlighet att träffa kemilärare och prata om kemi och mat, i teori och praktik. Och även om det är en lördag som går till jobb ser jag väldigt mycket fram mot att få åka till Lund och prata kemi med lärare. Att få samverka med lärare och känna att det man forskat om kan få bli betydelsefullt för någon som jobbar ”på riktigt”, det är en ynnest!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *