Väntan på beslut

Det är alltid spännande när Vetenskapsrådets bidragsbeslut kommer. Idag har vi väntat på den utbildningsvetenskapliga kommitténs beslut. Det är nästan olidligt när man själv har en projektansökan som kan få (eller inte få) medel. Eftersom ansökan lämnas in i mars/april och beslut oftast kommer i slutet av oktober/början av november, hinner tron på det egna projektet ofta gå några varv. Först är man bara glad att man hann få ihop ansökan (perioden april–maj). Senare, under sommaren, glömmer man bort eller börjar tvivla (”det kommer aldrig gå, det finns så många som är bättre än mig; varför skulle just jag få, vad är egentligen chansen?”). Om man plockar fram ansökan igen på hösten ser man alla felen (”Det här är ju helt omöjligt, ansökan är ju rent dålig!”), men ändå finns det en del av en som tror in i det sista och omdömet på det egna arbetet varierar betänkligt (”Tänk om det går! Ansökan är ju faktiskt riktigt bra!”). Eftersom jag inte hade sökt några pengar inom just utbildningsvetenskap i år har det idag bara varit lagom spännande.

Och vilket roligt besked det blev för Umeå universitet, som kammar hem över 45 miljoner kronor fördelat på sex forskningsprojekt och en forskarskola! Jätteroligt för den utbildningsvetenskapliga forskningen vid universitetet.

Som humanistisk utbildningsforskare i just Umeå gläds jag särskilt åt att Anna Larssons tvärvetenskapliga projekt ”Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning” fick närmare 5,8 miljoner kronor.

Samtidigt är det också roligt att en hel del humanistisk utbildningsvetenskaplig forskning förlagd till andra lärosäten också fick medel, exempelvis David Sjögren (Uppsala universitet) och hans projekt ”Varför krisar i skolan? Föränderliga diskurser och trögrörliga tankefigurer i skolkrisdebatten 1950-2020”, och Niklas Ammerts (Linnéuniversitetet) ”Möten mellan historia och moralisk reflektion”. Spännande forskningsprojekt som förhoppningsvis kommer att generera intressanta forskningsresultat.

Grattis till alla som fick medel, och vi andra säger: ”Nästa år, då j*>!ar!… eller året efter det.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *