Perspektiv

”If you work hard, have good health it might work” var vad min handledare Yuri Belyaev sa till mig efter vårt första möte för drygt 20 år sedan. Jag hade turen att få en mycket engagerad, ödmjuk och kunnig handledare, som lärde mig mycket mer än matematisk statistik.

I den dagliga decemberstressen, med en typisk blandning av laborationsrättningar, projektansökningar och jobbiga granskningskommentarer, händer det ibland att jag tappar perspektivet och glömmer att jag som forskare är ytterst priviligierad och att det är mina grannar som försörjer mig. När jag känner mig allt för gnällig och sur brukar jag räkna på hur många skattebetalande sjuksköterskor och bagare det behövs för att finansiera gruppens forskning. En övning som jag garanterar ger en aha-upplevelse och en injektion av ödmjukhet.

Enligt Wikipedia så är forskning “en aktiv, planmässig och metodisk undersökning (studier) som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet”. Jag lutar nog mer åt att forskning är ett lustfyllt träsk-Marathon, där vi förvisso behöver orienteringsfärdigheter, och där framgången långt ifrån är garanterad. Så sammanfattningsvis; If you work hard, have good health it might work.

Att vara forskare är ett speciellt yrke med speciella krav som inte passar alla. Därför skulle det vara önskvärt att doktorandanställningen inleddes med en provanställning och att det därefter gjordes en gemensam utvärdering. Provanställningen skulle vara till gagn för handledaren, samhället och inte minst för doktoranden, som kan erbjudas en tidig och odramatisk väg ut ur ett opassande karriärsval.

1 svara

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *