Internationellt symposium om historisk rättvisa och historieundervisning

I dagarna pågår ett internationellt symposium på temat ”Historical Justice and History Education” här vid universitetet. Det organiseras av forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, och ska resultera i en antologi just på temat historisk rättvisa och historieundervisning. Intresset för att medverka har varit överraskande stort och deltagarna kommer från Australien, Sydafrika, USA, Kanada, England, Frankrike och Tyskland, och även från våra nordiska grannländer. Symposiet stöds ekonomiskt av lärarhögskolan och humanistiska fakulteten och är även öppet för doktorander som har avhandlingsämnen med historiedidaktisk och historiekulturell inriktning.

Så hur kan man då förklara själva temat för symposiet? Lite förenklat kan man säga att det handlar om hur historievetenskaplig, och ibland även juridiskt fastslagen, kunskap om övergrepp, oförrätter och orättvisor i det förflutna (folkmord, olika typer av krigsövergrepp och brott mot mänskliga rättigheter, kränkningar av minoriteters eller ursprungsbefolkningars rättigheter, o.s.v.) förs vidare och lärs ut idag via offentliga institutioner som skolor och museum, via konst och litteratur, eller i mer avgränsade sammanhang som lokala läsecirklar. Hur går det egentligen till och vad händer med historisk kunskap och lärande om historia i den processen? Hur förändras till exempel akademisk kunskap om vad som kan uppfattas som historiska övergrepp och orättvisor i mötet med skolans styrdokument och klassrumspraktik i de nordiska länderna, hur skiljer sig franska och engelska lärares sätt att undervisa om förintelsen och folkmord, och hur kan läsecirklar för lärarstudenter i Kanada verka för en mer inkluderande hållning till kunskap kopplad till ursprungsbefolkningarnas historia? Och hur kan vi som forskare lära oss att bättre förstå, studera och teoretisera kring detta? Det är några av frågorna som diskuteras under symposiedagarna. Riktigt spännande!

Mer information om symposiet finns här: https://historicaljusticeandhistoryeducation.wordpress.com/

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *