Alla inlägg från Agneta Andersson:

Ecology and Management of Semi-Enclosed Seas. Del 2.

Den andra delen av sessionen ”Ecology and Management of Semi-Enclosed Seas” bestod av muntliga föredrag.  De flesta handlade om Östersjön, men ett rörde förvaltningen av biologisk mångfald och ekosystemfunktion i tropiska hav. Dr. Samuel Hylander, Linnéuniversitetet, höll ett intressant föredrag…

Ecology and Management of Semi-Enclosed Seas. Del 1.

Vi inom forskningsprogrammet ECOCHANGE hade inför Hawaii-konferensen föreslagit en session som blev accepterad av arrangörerna: ”Ecology and Management of Semi-enclosed Seas”. Tanken var att man där skulle kunna presentera forskningsresultat från Östersjön och andra inlandshav. Sessionen delades in i 2…

Klimatförändringar

Klimatförändringar är ett stort tema inom konferensen. Ett av de allvarliga problem som den globala uppvärmningen orsakar är blekning av korallrev. Den biologiska mångfalden i reven minskar och korallerna bleks. Det kan bli stora ekologiska konsekvenser av att detta viktiga…

Ecochange – i Östersjön

ECOCHANGE är ett svenskt strategiskt forskningsprogram inom havsmiljö, där flera universitet och forskningsinstitut samarbetar. Umeå universitet är värd för programmet och Linnéuniversitetet, Naturhistoriska Riksmuseet och Sveriges Lantbruksuniversitet är samarbetspartners. Programmet har pågått i drygt fyra år (start 2010), och vi…