Alla inlägg från Annelie Bränström-Öhman:

G som i Genus, H som i Hjärnsläpp

Egentligen skulle jag vilja skriva om något annat den här gången än det katastrofområde som tidigare var känt som Svenska Akademien. Men bullret som alstrats omkring den ärevördiga institutionen har knappast dämpats under den gångna veckan. Tvärtom. Den mediala bullereffekten…

Knytblusens grammatik

I vanliga fall är forskarvärlden knappast känd för hastiga rörelser från tanke till handling. Men vi var många som förenades i känslan av att läget kring Svenska Akademiens synbara sönderfall fordrade extraordinära åtgärder och snabba svar.