Alla inlägg från Annika Egan Sjölander:

Klimat i fokus utan energi

Det hoppingivande momentum som fanns i klimatpolitiken 2009 inför COP15, allmänt kallat Köpenhamnsmötet, dog i samma takt som finanskrisen bredde ut sig världen över. Glädjande nog har dock inte kommunikationsaspekterna försvunnit ur klimatforskningen. Många av de medie- och kommunikationsvetare som…