Alla inlägg från Karolina Broman:

Att forska är att lära

Det jag uppskattar mest med forskning är att jag hela tiden får lära mig nya saker. Via nya samarbeten får jag möjlighet att se saker från flera olika perspektiv. I ett nytt projekt tillsammans med experter på kemi och på digitala…

Kemi i media

Om det nu är så att vi påverkas av media, exempelvis när det gäller förebilder, är det viktigt att studera den mediala bilden av exempelvis kemiämnet. När man mer noga analyserar både text och bild från tidningar, tv och reklam…

Förebilder

I mitt förra inlägg lyfte jag bilden av forskaren. Är bilden så stereotyp som jag beskrev? En del av min forskning handlar om ungdomars utbildningsval. Jag har genom intervjuer med elever som är på väg att lämna gymnasiet dels undersökt…

Bilden av forskaren

En fredagskväll alldeles nyligen fick jag möjlighet att vara med och genomföra Forskarfredag. Sista fredagen i september månad har EU infört Researcher’s Night, en gemensam aktivitet som med tusentals olika aktiviteter ska visa hur spännande och kul forskning är. I…

Kemi – intressant och relevant!

När man bedriver didaktisk forskning kan man göra det inom ramen för ett ämne, vanligen ett ämne som finns i skolan. I mitt fall är ämnet kemi. I förra inlägget skrev jag att jag troligen skulle återkomma just till kemiämnet…