Alla inlägg från Christer Nilsson:

Islands vulkaner berör även oss

De senaste åren har jag besökt Island flera gånger. Och blivit alltmer fascinerad av dess vulkaner. Det lär finnas minst 47 stycken. Island töjs sakta ut och magman väller upp i sprickorna. Just nu pågår ett lågintensivt utbrott på Barðarbunga,…

Att återställa flottade vattendrag

Under senare år har det blivit vanligt att återställa åar och älvar som omformats av timmerflottning. Flottningen är nerlagd och flottlederna behövs inte. I flera år har jag samarbetat med praktiker i projekt som försökt återge tidigare flottade vattendrag ett…

Det är trevligt med forskargruppsmöten

Framgångsrika forskningsidéer kläcks av enskilda hjärnor, men för att bearbeta och vidareutveckla idéerna behövs goda medarbetare. Därför måste ens grupp och nätverk fungera väl och samarbetena präglas av öppenhet och ömsesidig respekt. Det finns forskarmiljöer där enskilda forskare inte längre…