Alla inlägg från Christer Nordlund:

Universitetets själ

Idag hade vi ett uppfriskande universitetsgemensamt seminarium på Umeå campus, där den svenska forskningens situation ventilerades. Utgångspunkten för diskussionen var den så kallade excellensutredningen, som har letts av Umeåprofessorn Gunnar Öquist (tidigare ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien). Denna utredning visar…

Världens viktigaste idé

Det är ingen höjdare att vara vetenskapsfilosof när man går på cocktailparty, berättade en gång den amerikanske filosofen Peter Lipton, som i slutet av sitt liv verkade i England. Det är liksom inte så lätt för presumtiva samtalspartners att artigt…

Femtio nyanser av biodrivmedel

Varför har oljan inte ersatts av andra drivmedel, trots att den länge har framstått som djupt problematisk? Under de senaste åren har jag och några kollegor på humanistiska fakulteten arbetat med ett projekt där vi försökt besvara denna viktiga fråga….

Koncentrationsproblem i kunskapssamhället

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet brukar av tradition kreera inte bara forskare utan också framstående författare till hedersdoktorer. Det är en fin tradition, inte minst eftersom författarnas högtidsföreläsningar brukar utgöra en av årshögtidens höjdpunkter. Så var fallet även denna höst,…

Om den tredje uppgiften

Under helgen som var träffade jag min gamle lärare i idéhistoria Ronny Ambjörnsson, som länge verkade i Umeå men som numera är bosatt i Stockholm. Ronny utkom i somras med sin senaste bok, en väldig studie av tänkaren och författaren…