Alla inlägg från Elza Dunkels:

Parasociala relationer

I och med internet har parasociala relationer fått en lite större betydelse i människors liv. En parasocial relation är något annat än det vi normalt menar med en relation mellan människor. Istället för att vara ömsesidig är en parasocial ensidig….

Föräldramanus

Vet du också vad ditt barn gör på nätet?   Den lite spydiga frågan hittade jag för några år sedan i en nationell kampanj för ungas säkerhet på nätet, stödd av myndigheter och företag i branschen*. Frågan illustrerades av ett…

Gillakulturen

Ett av mina absoluta favoritord är gillakulturen. Det låter så hälsosamt och positivt. Gillakulturen refererar till det språkbruk, de tankar och de handlingar som går ut på att stötta andra över nätet och har fått sitt namn efter Facebooks gillaknapp. Gillakulturen…

När är något offentligt?

Det är inte tvärenkelt att förhålla sig till nya fenomen. Generellt behöver vi använda referenser till gamla, kända företeelser för att förstå de nya; vi behöver hitta liknelser. Dessa liknelser fungerar ofta pedagogiskt i början, så att vi får hjälp…

Regler och åldersgränser

I förra inlägget pratade jag om tid och datoranvändning. Idag ska det handla om ett närliggande område – åldersgränser. Frågan om åldersgränser är en av de vanligaste frågor jag får till min frågelåda Net Nanny. När det gäller åldersgränser tycker jag…

Tiden är ingenting

Tid har visat sig vara en av de parametrar av barns nätanvändning som vi diskuterar mest. När jag intervjuade barn till min doktorsavhandling* hade många barn regler kring tid men inte kring så mycket annat. Det är också en av de…