Alla inlägg från Henrik Åström Elmersjö:

Väntan på beslut

Det är alltid spännande när Vetenskapsrådets bidragsbeslut kommer. Idag har vi väntat på den utbildningsvetenskapliga kommitténs beslut. Det är nästan olidligt när man själv har en projektansökan som kan få (eller inte få) medel. Eftersom ansökan lämnas in i mars/april…