Alla inlägg från Johan Hellström:

Diskuteras EU inför svenska riksdagsval?

Inför Europaparlamentsval är debatten om Europa relativt livlig, men valrörelserna är både kortare och mindre uppmärksammade än inför riksdagsval. Vad som oftast glöms bort är dock att Europaparlamentet endast är en EU:s institutioner, medan Sveriges representanter i ministerrådet, Europeiska rådet…

Forskningspolitik – vem bryr sig?

Inom statsvetenskapen har vi ett speciellt begrepp för politiska frågor som inte engagerar väljare eller politiska partier, en så kallad valence issue. Det saknas en bra svensk översättning, men skulle kunna översättas till ”tycka-lika-fråga” eller ”ingen-bryr-sig-fråga”. Det handlar med andra ord inte…