Alla inlägg från Joacim Rocklöv:

Stem The Tide

Sri Lanka, onsdag: Det finns lösningar som lovar en ljusare framtid för infektioner som överförs av Aedes-myggor, d.v.s. för sjukdomar såsom: dengue, gula febern, chikungunya och zika. De nya lösningarna spänner över olika syften, effektivitet, kostnad, risk och användningsområden. I framtiden…

”State of the ART”, …

eller på svenska ”de senaste rönen inom vetenskapen”. Visst händer det att man skriver så när man sammanfattar den internationella forskningsfronten. Det för osökt tankarna till sambandet mellan konst och vetenskap. Forskningen och konsten har följt varandra genom historien, och…

Individen, kollektivet, planeten

Medierna har de senaste åren rapporterat runt mat och dieter i oändlighet. Det är väl så att vi är så omättligt intresserade av alla nya (och upprustade gamla) metoder för viktnedgång. Där verkar vårt samhälle vara rent av vrålhungrigt efter…