Alla inlägg från Johan Wikner:

I väntan på en forskningsartikels födelse

Syrehalterna i Bottenhavet har under en 15 års period stadigt minskat. Det är angeläget att förstå om samhället kan vidta några åtgärder för att säkerställa ett syresatt Bottenhav framöver. De långa ekologiska tidsserier som på ett noggrant och tålmodigt sätt…

Samarbete lika vanligt som konkurrens i naturen

Vetenskapsradion uppmärksammade en artikel där alger visades samarbeta med bakterier. Detta genom att utsöndra ett klibbigt sekret som gör att bakterierna kan fästa till algernas yta och där byta näringsämnen med varandra. Det intressanta i ett större perspektiv är att…

Bakterierna styr världen

”Bakterierna styr världen”, sa min handledare Farooq Azam under post-dok.-perioden vid Scripps Institute för Oceanografi i San Diego, USA. Han syftade på bakteriernas enastående förmåga att använda olika kemiska ämnen för sin energiförsörjning och tillväxt. Också på den ansenlig växtkraft som…