Alla inlägg från Karl Johan Bonnedahl:

Myterna som styr oss

Så här i tider av IPCC-rapportering, Nobelpris och en uppstartad valrörelse kan man ha extra anledning att fråga sig vilka utsagor som egentligen styr samhällets färdriktning. Jag menar att väldigt mycket inte alls styrs av öppna, kunskapsbaserade, förnuftiga överväganden. Även…

Kolonisering och exploatering

En av de samhällsfrågor som under senare tid har fått en del av den uppmärksamhet den förtjänar är exploateringen av naturen på vår svenska hemmaplan. Det var ganska länge sedan som hoten mot de sista fria älvarna föranledde Evert Taube…

När medel blir mål

I mitt förra inlägg här frågade jag den eventuella läsekretsen om någon hade en bild från en händelse som jag nämnde för att exemplifiera ett problem. Problemet har att göra med hur vi alltför ofta ser på akademins roll och…

En tredje uppgift?

Den här bloggen heter visserligen forskarbloggen, och i presentationen här bredvid stod det inledningsvis att jag skulle blogga om min forskning. Varför jag bad om att få det ändrat kanske blir klarare av denna lilla text. Det jag gör nu…

Akademikerns ansvar

I lördagens VK (den ena dagstidningen i Umeå) presenterade psykiatriprofessor Lars Jacobsson funderingar som jag många gånger har haft själv. Vad är det som gör att akademiker inte deltar mer i samhällsdebatten? Det är inte så att akademikers åsikter skulle…